Certificeringen

Kwaliteitseisen

Huidige kwaliteitseisen op lasgebied nemen toe: opdrachtgevers willen gecertificeerde lassers om kwaliteit te waarborgen. Lastechniek Oost biedt de mogelijkheid deze kwaliteit binnen uw bedrijf te behalen en te behouden.

Doel van de certificering

Het doel van de certificering is om de kwaliteit van het product te verhogen. Certificering vindt dan ook productgericht plaats. De lassers worden op de eigen werkplek of bij Lastechniek Oost opgeleid en getraind, specifiek voor hun product. De opleiding en training worden afgestemd op de ervaring van de lassers.

Lasserkwalificatie

Vervolgens worden de gemaakte stukken en proeflassen onderzocht. Een erkend onafhankelijk onderzoeksbedrijf  zal de stukken destructief en non-destructief beproeven. Certificering van de lassers vindt plaats onder toezicht van een keuringsinstantie naar keuze, bijv. LRQA. De afgegeven certificaten zijn persoonsgebonden lasserskwalificaties (LK’s). 

Lasmethodekwalificatie

Om de kwaliteit van uw bedrijf op lasgebied te waarborgen, kan een bedrijfsgebonden lasmethodekwalificatie (LMK) behaald worden.